Handelsstatistik

Kommerskollegiums statistikfunktion sammanställer och analyserar handelsstatistik för kollegiets eget analysarbete samt för Utrikesdepartementet. På denna sida finner du översiktlig statistik om internationell handel och investeringar. Vi hämtar och bearbetar material från internationella och svenska statistikkällor.

Beroende på källa och statistikens art uppdateras tabeller, diagram och publikationer antingen kvartalsvis eller på årsbasis. Kommenterad statistik finner du i kvartalsrapporten över Sveriges utrikeshandel.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies