Nyheter

godst%c3%a5g.jpg
2016-10-20

Seminarium om företagens verkliga hinder i utrikeshandeln

Tullar, diskriminering, nationella regelverk, korruption eller ursprungsregler? Kommerskollegium har på regeringens uppdrag kartlagt vilka hinder och svårigheter som företag stöter på i sin utrikeshandel inom och utanför EU.
2016-10-19

Frågor och svar om CETA - frihandelsavtalet EU-Kanada

Vad innehåller frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA)? Vad kommer det att betyda för ekonomin, handeln, arbetsrätten, miljön, livsmedlen, djurskyddet och konsumentskyddet? Vad innebär det för offentliga sektorn och vilket skydd har investerarna? 
2016-10-18

Industrin i EU allt mer beroende av tjänster

Tjänstefiering innebär att tillverkningsindustrin allt mer baserar sin verksamhet och konkurrenskraft på tjänster. Är industrins allt större beroende av tjänster en möjlighet att stärka EU:s konkurrenskraft eller en utmaning för den?

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies