Nyheter

online-trade-offline-rules.jpg
2018-05-09

Kollegiet yttrar sig över Kommissionens förslag till beskattning av den digitala ekonomin

I slutet av mars presenterade Kommissionen två förslag till direktiv om beskattning av digitala tjänster inom EU. Det ena förslaget handlar om att företags ”digitala närvaro” i olika EU-länder ska användas för att beräkna var, och hur mycket, företag ska betala i bolagsskatt. Det andra förslaget introducerar en helt ny, temporär, punktskatt om tre procent av intäkterna för företag som tillhandahåller digitala tjänster inom EU.
2018-05-08

EU:s arbete i fokus på Europadagen

På Europadagen den 9 maj firas freden och sammanhållningen i Europa. Den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital på EU:s inre marknad är några av de frågor som Sveriges inre marknadsmyndighet, Kommerskollegium, arbetar med.
2018-05-04

Beslut om registrering av import av elcyklar

EU-kommissionen har beslutat om registrering av import av elcyklar från Kina från och med den 4 maj 2018. Beslutet är fattat med anledning av de antidumpnings- och antisubventionsundersökningar kring elcyklar som kommissionen just nu genomför.

Aktuellt

Avtalet EU-Japan

Avtalet EU-Japan Kommande avtalet EU-Japan

Allt om det kommande frihandelsavtalet mellan EU och Japan.

Ståltullarna

Allt om USA:s ståltullar

Information, fakta och bakgrund

Brexit

Allt om brexit

Allt du behöver veta om hur handeln SE-GBR påverkas av brexit.

Ny rapport: Efter brexit

Analys av svenska intressen inför kommande förhandlingar

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies