Nyheter

nordamerika-glob.jpg
2017-01-24

TTP och NAFTA – så funkar det

Donald Trump, den nyligen tillträdde amerikanska presidenten, vill riva upp flera handelsavtal. Det meddelade han i sitt installationstal. Kommerskollegiums expert Henrik Isakson reder ut turerna kring vad handelsavtalen egentligen betyder och hur det kan påverka Sverige.
2017-01-10

Ny rapport utreder femte frihet för data

Inom EU pågår en intensiv debatt om dataflöden – hur fritt ska data få flöda mellan länder, och vilka risker kan det innebära för den personliga integriteten? Röster har höjts för att ytterligare en frihet, för data, bör läggas till de befintliga fyra friheterna som utgör fundamentet för EU:s inre marknad. I en ny rapport utreder Kommerskollegium de juridiska förutsättningarna för, och...
2017-01-04

Regeringsuppdrag till kollegiet att analysera CETA

Kommerskollegium har fått i uppdrag av regeringen att göra en analys av CETA, frihandelsavtalet mellan EU, dess medlemsstater och Kanada. I uppdraget ingår att analysera bestämmelser om investeringsskydd och domstolslösningen (Investment Court System, ICS), offentlig upphandling, miljö- och hälsorelaterade frågor, tjänstehandel samt forumet för regleringssamarbete. Kollegiet kommer att samråda...

Aktuellt

Ansök om tullkvoter

Ansök om tullkvoter Ansök om tullbefrielser och tullkvoter senast 15 februari

15 februari 2017 är sista ansökningsdag för tullbefrielser och -kvoter som ska börja gälla 1 januari 2018.

Öppna konsultationer

Konsultationer i EU som är öppna för allmänheten.

Visste du att EU-medborgare kan vara med och påverka EU genom de öppna konsultationerna? Läs mer här:

Delta i DG Trades öppna konsultationerDelta i EU:s öppna konsultationer

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies