Nyheter

Vingard-Chile.jpg
2017-11-16

EU och Chile inleder förhandlingar om moderniserat handelsavtal

EU kommer att förhandla om en modernisering av det befintliga associeringsavtalet med Chile, för att bland annat lägga till aspekter som hållbar utveckling. En första förhandlingsrunda äger rum i Bryssel den 16 november.
2017-11-15

Påverka förslag på nya tullfria insatsvaror

Nu finns en sammanställning över de insatsvaror som kan bli tullfria från den 1 juli 2018. Tillverkar ditt företag någon av varorna på listan? Anser du i så fall att tullfrihet kan störa den egna tillverkningen? Kontakta Kommerskollegium senast 23 november för en vidare diskussion.
2017-11-07

Kommerskollegium utreder svenska handelsintressen inför brexit

Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att ta fram ett fördjupat underlag inför EU:s förhandlingar om framtida handelsrelationer med Storbritannien efter brexit. Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2018.

Aktuellt

Kommande seminarium

Kommande seminarium 4 december: Svensk utrikeshandel efter GDPR

Frukostseminarium om handel och datarörlighet.

Brexit

Allt om Brexit

Allt du behöver veta om hur handeln SE-GBR påverkas av Brexit.

Konsultationer

Hand som fyller i dokument Pågående konsultationer

Ett antal konsultationer pågår där företag och privatpersoner kan ge sin syn på förslag och därmed påverka framtida regler och lagstiftning.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies