Nyheter

anna-stellinger.jpg
2016-08-22

Kommerskollegium medverkar på Europaforum i Hässleholm

Idag startar Europaforum i Hässleholm. På forumet, som också webbsänds, samlas politiker, sakkunniga, opinionsbildare och allmänhet för att diskutera framtidens Europa. I år medverkar Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger.
2016-08-04

Var med och påverka EU:s kommande digitala informationsportal (Single Digital Gateway)

Europeiska kommissionen planerar för en ny digital portal för kontaktpunkter, problemlösningsfunktioner, rådgivning med mera. För att bistå i utvecklingsarbetet kan företag och medborgare fram till 21 november skicka in synpunkter på hur bra eller dåligt systemen fungerar idag.
2016-08-02

Dags att ansöka om nya tullbefrielser och tullkvoter

Du som importerar insatsvaror till EU kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från tull. Undantaget kan gälla obegränsade eller begränsade kvantiteter, så kallade tullbefrielser och tullkvoter.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies 

Följ oss

   Prenumerera

  RSS

Twitter