Provisoriska EU-skyddsåtgärder för stål

EU-kommissionen meddelade den 6 juli 2018 att man tänker införa så kallade provisoriska skyddsåtgärder för importerat stål. Skyddsåtgärderna kommer att ha formen av tullkvoter. Åtgärderna innebär att extratullar kommer att tas ut om stålimporten till EU överskrider normal nivå. Den normala nivån baseras på EU-importen under tidigare år.

Innan skyddsåtgärderna kan träda i kraft måste de formellt antas av EU-kommissionen, som därefter publicerar en EU-förordning. Åtgärderna beräknas träda i kraft senare i juli 2018.

Åtgärderna baseras på en undersökning om behovet av skyddsåtgärder som EU-kommissionen genomför. Den väntas pågå åtminstone till årets slut. När utredningen är klar kan de provisoriska åtgärderna komma att ersättas av definitiva åtgärder.

Kommerskollegium följer händelserna och uppdaterar löpande informationen på webben.

Mer information

Kommissionens tillkännagivande om inledande av en skyddsåtgärdsundersökning rörande import av stålprodukter

Tillkännagivande om ändring av tillkännagivandet om inledande av en skyddsåtgärdsundersökning rörande import av stålprodukter

Ståltullarna

Allt om USA:s ståltullar

Information, fakta och bakgrund

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies