Ansök om tullkvoter

EU:s definitiva skyddsåtgärder för vissa stålprodukter innebär att företag måste ansöka om kvoter för sin import. Annars får man en tilläggstull på 25 procent. Vad ska man då göra som företag?

1.    Kolla om företagets produkter berörs

Kontrollera om just ert företags produkt omfattas av skyddsåtgärderna. Gå in och läs i förordningen, se länk nedan, och titta i bilaga 1, sid 32, där alla produkter och deras varukoder står listade. Observera att varor från vissa utvecklingsländer är undantagna, information om detta hittas i förordningens bilaga 3, sid 36.

EU-kommissionens ändringsförordning för definitiva skyddsåtgärder för stål

2.    Kolla tullkvoten

Omfattas ert företags produkt av EU-förordningen? Gå in och kontrollera tullkvotens status.  Finns det kvantitet kvar att ansöka om? Gå in och se efter på EU-kommissionens webbplats för utnyttjande av tullkvoterna. Tullkvotens löpnummer för företagets produkt finns i förordningens bilaga II4, sid 24.

EU-kommissionens webbplats för utnyttjande av tullkvoterna (kvotkonsultation)

Så håller du koll på tullkvoterna (Guide till hur man snabbt kan läsa av informationen på EU-kommissionens webbplats för utnyttjande av tullkvoterna

EU-kommissionens ändringförordning för definitiva skyddsåtgärder för stål

3.    Ansök om kvottilldelning vid tulldeklarationen

Ansök om att få ta del av kvoten när det är dags att tulldeklarera företagets produkter, kom ihåg att även ansöka om att få ta del av kvoten i tulldeklarationen. Information om hur ni ansöker om tullkvot hittar ni på Tullverkets hemsida. Om företaget inte ansöker om att få ta del av kvoten eller om kvoten är slut kommer en tilläggstull på 25 procent att tas ut.  

Företaget kan få hjälp med frågor om er kvotansökan genom att kontakta Tullverket. Det är Tullverket som ansvarar för ansökningsprocessen gällande kvottilldelningen.

Tullverkets information om kvotansökan

Kontakta Tullverket

Frågor om beslutet om införandet av kvoterna kan ni få mer information på Kommerskollegiums stålportal.

Kommerskollegiums stålportal

 

Ståltullarna

Till stålportalen

Allt om USA:s stål- och aluminiumtullar och EU:s skydds- och motåtgärder.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies