Möjlighet för företag lämna input inför Sveriges möte med Sydafrika i mars

Gör ditt företag affärer i Sydafrika? I början av mars kommer Sverige och Sydafrika att hålla ett högnivåmöte för att bland annat diskutera handelsfrågor och hur handeln kan förbättras. Nu har svenska företag möjlighet att lämna input till Kommerskollegium inför mötet.

Kommerskollegium har Utrikesdepartementets uppdrag att sammanställa de utmaningar och problem som svenska företag möter i Sydafrika. Exempel på hinder kan vara tullhantering, märkning och testning av varor, skatter, licenser, krav på lokalt innehåll eller med tjänstehandel och investeringar.

Företag som har stött på problem och vill att de ska uppmärksammas på mötet, kontakta Kommerskollegium senast 20 januari via mejl till nesli.a...@kommers.se eller +46 73 424 48 87

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies