Här kan företag och organisationer aktivt vara med och påverka inför EU:s kommande förhandlingar eller Sveriges egna bilaterala möten med viktiga handelspartners.

Pågående konsultationer

Vilka är Sveriges intressen? Var med och påverka. Här bjuder vi in företag och organisationer att lämna synpunkter, önskemål och ge exempel på hinder och problem i handeln med andra länder.

Just nu finns möjlighet att lämna synpunkter inför:

  • EU:s förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland.

  • EU:s framtida utveckling av regler för näthandel och detaljhandel

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies