FN:s forum för dialog och samarbete i ekonomiska frågor i Europa

Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa, på engelska United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), bildades 1947 med syfte att främja europeisk integration. Inom UNECE samarbetar 56 länder, från Europeiska unionen, övriga europeiska länder från Central- Öst- och Sydosteuropa, samt OSS (Oberoende Staters Samvälde) och Nordamerika.

UNECE är en av fem regionala organisationer inom FN. De övriga är Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Economic Commission for Africa (ECA) och Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA).

UNECE är forum för dialog och samarbete på det ekonomiska området och inom olika sektorer. För att uppnå målen om ökad ekonomisk integration bidrar UNECE med analyser, råd och stöd till regeringar med fokus på FN:s globala mandat på det ekonomiska området, i samarbete med andra globala aktörer och viktiga intressenter, främst inom näringslivet.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium deltar i arbetet på handelsområdet främst genom arbetsgrupper inom regulativt samarbete (Working Party on Regulatory Co-operation and Standardization Policies, WP.6) och inom handelsprocedurer (UN Center for Trade Facilitation and E-business, UN/CEFACT).

WP.6 är ett forum för dialog mellan regelgivare och beslutsfattare där ett flertal frågor diskuteras, framför allt tekniska föreskrifter, standarder, förfaranden för bedömning av överensstämmelse, metrologi (mätteknik), marknadskontroll och riskhantering. Arbetsgruppen tar fram icke-bindande rekommendationer som främjar konsumenters hälsa och säkerhet samt miljö utan att skapa onödiga hinder för handeln och investeringar.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies