Ukraina

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Ukraina avslutades i december 2011. Parterna paraferade avtalet den 19 juli 2012. Frihandelsavtalet är del av ett mer omfattande associeringsavtal som förhandlats parallellt. Men som följd av den instabila politiska situationen har implementeringen av handelsavtalet skjutits fram till 1 januari 2016.

När avtalet nu implementeras skapar det förutsättningar inte bara för en modernisering av Ukrainas handelsrelationer, utan också för en förbättrad ekonomisk utveckling av landet. Genom att avveckla tullar och kvoter öppnar EU gradvis upp sin marknad för ukrainska produkter. Dessutom kommer Ukrainas ekonomi närma sig EU:s inre marknad genom harmonisering av ukrainsk lagstiftning inom olika handelsrelaterade områden. Detta skulle kunna bidra till ökning av handeln och investeringar mellan parterna.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies