Stillahavsöarna (Pacific)

EU ingick ett interimsavtal om partnerskap med Papua Nya Guinea och Fiji under 2007. Sedan år 2014 kan avtalet tillämpas i handeln mellan länderna.

Med interimsavtal menas ett ofärdigt avtal som ska garantera tull- och kvotfritt marknadstillträde till dess att samtliga länder som tillhör Stillahavs-förhandlingarna skulle förhandla avtal som gick utöver enbart varuhandel. Avtalet innehåller i dagsläget främst marknadstillträde för varor och ursprungsregler för fiske men även mindre ambitiösa skrivningar om handelsprocedurer, SPS- och TBT-kapitel och ett kapitel om skyddsinstrument.

En skillnad mellan EPA och EU:s övriga frihandelsavtal är att EPA innefattar ett samarbete där handelsliberaliseringar sker parallellt med biståndsinsatser. Detta för att bidra till att bygga upp en institutionell kapacitet för att förbättra ländernas förutsättningar att handla med EU.

EU förhandlar för närvarande om ett omfattande ekonomiskt partnerskapsavtal med alla fjorton länder i regionen (Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshallöarna, Mikronesien, Nauru, Niue, Palau, Papua Nya Guinea, Samoa, Salomonöarna, Tonga, Tuvalu och Vanuatu). Ambitionen är att avtalet ska omfatta handel med varor, handel med tjänster, utvecklingssamarbete, och handelsrelaterade frågor som hälsoskyddsregler, tekniska handelshinder, jordbruk, hållbar utveckling och konkurrens.

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies