Singapore

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore är ett brett avtal, som innehåller inte bara avveckling av tullar, utan även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, offentlig upphandling, konkurrens och hållbar utveckling. Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore väntas träda i kraft 2019.

Status i förhandlingarna

Förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Singapore startade år 2010. Förhandlingarna slutfördes 2012 och paraferades 2013. Därefter har avtalet kompletterats med ett investeringskapitel.

Kommissionen begärde 2015 ett utlåtande från EU-domstolen om EU:s kompetens att signera och ratificera avtalet med Singapore. Domstolen lämnade ett yttrande i maj 2017. Detta har resulterat i en uppdelning i ett frihandelsavtal och ett investeringsskyddsavtal. Rådet har godkänt båda avtalen och dessa skrevs under av EU och Singapore i oktober 2018. Avtalet godkändes av  Europaparlamentet den 13 feburari 2019 och väntas träda i kraft under 2019.

För investeringsskyddsavtalet återstår ett godkännande (ratifikation) av medlemsländerna.

Bakgrund

Regionala förhandlingar mellan EU och Association of Southeast Asian Nations (Asean), där Singapore är ett av medlemsländerna, startade år 2007. Tanken då var att EU och Asean som region skulle förhandla om ett frihandelsavtal. Efter att dessa förhandlingar kört fast 2009 beslutade sig EU för att istället starta bilaterala förhandlingar med de Aseanländer som var redo. Först ut var Singapore i början av 2010 och sedan följde Malaysia, Vietnam, Thailand och Filippinerna. Ambitionen på sikt är dock fortfarande att åstadkomma ett avtal mellan EU och Asean som region.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies