Singapore

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore trädde i kraft 21 november 2019 och är ett brett avtal, som innehåller inte bara avveckling av tullar, utan även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, offentlig upphandling, konkurrens och hållbar utveckling.

Bakgrund

Förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Singapore startade år 2010. Förhandlingarna slutfördes 2012 och men skrevs inte under förrän i oktober 2018.

Detta berodde på att Kommissionen 2015 begärde ett klargörande från EU-domstolen om EU:s kompetens att signera och ratificera avtalet med Singapore. Domstolen lämnade ett yttrande i maj 2017. Detta resulterade i en uppdelning i ett frihandelsavtal och ett investeringsskyddsavtal. Avtalet godkändes av  Europaparlamentet den 13 februari 2019 och kunde sedan träda i kraft. För investeringsskyddsavtalet återstår ett godkännande (ratifikation) av samtliga medlemsländer.

Regionala förhandlingar mellan EU och Association of Southeast Asian Nations (Asean), där Singapore är ett av medlemsländerna, startade år 2007. Tanken då var att EU och Asean som region skulle förhandla om ett frihandelsavtal. Efter att dessa förhandlingar kört fast 2009 beslutade sig EU för att istället starta bilaterala förhandlingar med de Aseanländer som var redo. Först ut var Singapore i början av 2010 och sedan följde Malaysia, Vietnam, Thailand och Filippinerna. Ambitionen på sikt är dock fortfarande att åstadkomma ett avtal mellan EU och Asean som region.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies