Nya_Zeeland.jpg

Nya Zeeland

EU kommer under hösten inleda arbetet med förhandlingar om ett frihandelsavtal med Australien. EU har inget tidigare handelsavtal med Australien. Avtalet kommer att omfatta handel med varor, tjänster, offentlig upphandling, investeringar, immateriella rättigheter.

Just nu har företag och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på vad som är viktigt att ta upp i förhandlingarna. Klicka här för att komma till enkäter och ytterligare information om hur och när synpunkterna kan lämnas.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies