Nya_Zeeland.jpg

Nya Zeeland

EU inledde i juli 2018  förhandlingar om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland. EU har inget tidigare handelsavtal med Australien. Avtalet kommer att omfatta handel med varor, tjänster, offentlig upphandling, investeringar, immateriella rättigheter.

Företag kan fram till 7 september 2018 lämna synpunkter direkt till EU-kommissionen om vad som är viktigt att ta upp i förhandlingarna: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=256 

Förra året 2017 samlade Kommerskollegium in synpunkter från företag och organisationer. Synpunkterna utgör en del av av Kommerskollegiums analys av svenska intressen som lämnades in till regeringen inför förhandlingar. Analysen, Kommerskollegiums basutredning - Nya Zeeland, kan du ladda ner här. 

Företag och organisationer har dessutom alltid möjlighet att rapportera handelshinder eller lämna synpunkter till Kommerskollegium: freetradea...@kommers.se

Mer information om Nya Zeeland och dokument om förhandlingar kan du hitta på EU-kommissionens webbplats:

EU-kommissionens webbplats om Nya Zeeland 

 

 

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies