mexiko-berglund.jpg

Principöverenskommelsen med Mexiko klar - vad händer nu?

EU:s och Mexikos nya frihandelsavtal är i princip klart. I april slöt de en principöverenskommelse. Kommerskollegiums utredare Ingrid Berglund, vad innebär principöverenskommelsen?

 Det innebär att förhandlingarna om ett uppdaterat frihandelsavtalet i stort sett är klara. Det återstår några frågor som beräknas vara avklarade under hösten.

EU och Mexiko har ju redan ett frihandelsavtal sedan nästan 20 år. Vad är det som är nytt?

Det gamla avtalet som fortfarande gäller fokuserar till stor del på varuhandel och på att ta bort tullarna på industrivaror. Industriprodukter kommer fortsätta att vara tullfria genom det nya avtalet, och dessutom kommer nästan alla tullar på livsmedel och andra jordbruksprodukter tas bort. Det nya avtalet lägger också mer fokus på villkoren för tjänstehandel, och innehåller till exempel ett kapitel om e-handel. Avtalet öppnar också upp ytterligare för europeiska företag att delta i offentlig upphandling i Mexiko.

Vad innebär avtalet för jordbruksprodukter och livsmedel?

 Det innebär att produkter som bland annat choklad, godis, kakor, griskött och kyckling kommer att bli tullfria genom avtalet. En del produkter kommer att bli tullfria direkt, medan tullen på andra produkter tas bort successivt. När avtalet har varit i kraft i sju år kommer de flesta produkter att vara tullfria. För en del produkter kommer tullfrihet att gälla  för en begränsad kvantitet (tullkvoter). Det gäller till exempel för ost och andra mjölkprodukter som till exempel skummjölkspulver.

 Dessutom har EU och Mexiko kommit överens om att stärka samarbetet om djurvälfärd och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen.

Finns det något mer i avtalet som kan gynna livsmedelsexport?

 Ja, det finns bestämmelser som ska göra det enklare och snabbare att få ansökningar om exportgodkännande för bland annat kött godkända i Mexiko. Om Mexiko godkänt export av livsmedel från en medlemsstat och en ny ansökan om exportgodkännande lämnas in för samma livsmedel/produkt så ska den vanligtvis godkännas inom sex månader. På så sätt kan den mexikanska marknaden öppnas för hela EU betydligt snabbare än vad som är fallet idag. 

Det här blir en ny, modern typ av avtal i linje med EU:s andra nyare frihandelsavtal. Bland annat innehåller det ett avsnitt om hållbarhet. Vad innebär det?

Hållbarhetsavsnittet handlar om att främja hållbar utveckling genom att fastställa starka och bindande åtaganden om arbets- och miljöfrågor, bland annat om att EU och Mexiko ska följa ILO-konventioner och implementera Parisavtalet.

Avtalet innehåller också en del som handlar om att förebygga och bekämpa korruption.

Var kan jag som företagare få veta mer i detalj om vad avtalet innehåller?

Europeiska kommissionen har publicerat en sammanfattning av principöverenskommelsen. Nästan alla avsnitt i avtalet går att läsa där. Däremot är inte listorna över tullsänkningar offentliga riktigt än. 

När träder avtalet i kraft?

- Något datum är inte fastställt än. Förhoppningsvis kan EU och Mexiko hålla sitt mål om att bli helt färdiga med förhandlingarna till årsskiftet, men sedan är det svårt att veta hur lång tid godkännandeproceduren tar innan avtalet kan träda ikraft.

Mexiko förhandlar ju också om ett uppdaterat Nafta, frihandelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko.

- Förhandlingarna har pågått mellan de tre länderna om att uppdatera avtalet under ungefär ett år. USA och Mexiko kom i slutet av augusti överens om ett ramverk för avtalet och sedan dess har förhandlingarna fortsatt även med Kanada.

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies