Indonesien

Frihandelsavtalsförhandlingar mellan EU och Indonesien lanserades i juli 2016.

Avsikten är att nå ett brett avtal där det inte bara ingår avveckling av tullar, utan även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, offentlig upphandling, immaterialrätt, konkurrens och hållbar utveckling.

I kommissionens information om frihandelsavtalsförhandlingarna med Indonesien återfinns rapporter från förhandlingsrundor, utkast till texter.

Länk till EU-kommissionens information 

Bakgrund

Regionala förhandlingar mellan EU och Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), där Filippinerna är ett av medlemsländerna, startade 2007. Tanken då var att EU och ASEAN som region skulle förhandla om ett frihandelsavtal. Efter att dessa förhandlingar kört fast 2009 beslutade sig EU för att istället starta bilaterala förhandlingar med de ASEAN-länder som var redo. Först ut var Singapore i början av 2010 och sedan följde Malaysia, Vietnam, Thailand och Filippinerna. Ambitionen på sikt är dock fortfarande att åstadkomma ett avtal mellan EU och ASEAN som region.

EU:s handelsrelationer med Indonesien 

EU:s handelsrelationer med ASEAN

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies