Exportera varor till Sydkorea

Merparten av tullarna på varor i handeln mellan EU och Sydkorea togs bort direkt när frihandelsavtalet trädde i kraft år 2011. Åren efter avtalet trätt ikraft togs tullar bort på ännu fler produkter under stegvisa avvecklingar. Nu är samtliga industrivaror tullfria i handeln mellan EU och Sydkorea om produkternas ursprungsregler uppfylls.

För ett begränsat antal jordbruks- och fiskeprodukter är övergångsperioderna för tullavvecklingen längre än sju år. Vissa jordbruksprodukter, såsom ris, är undantagna från tullsänkningar under avtalet.

Ta reda på vad som gäller om du vill exportera:

Mer information

Läs om vilka dokument och krav som gäller för att exportera från Sverige på Tullverkets webbplats.

För att tullsänkningarna ska gälla måste ursprungsreglerna uppfyllas. Läs mer om ursprungsregler

 

Tillbaka till huvudsidan: Frihandelsavtalet EU-Sydkorea

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies