Indien

Förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien startade 2007. Det är ett brett avtal som förhandlas där inte bara avveckling av tullar ingår, utan även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, offentlig upphandling och konkurrens. Eftersom parterna haft olika ambitioner och förväntningar har förhandlingarna legat nere sedan 2013. Båda sidor försöker hitta acceptabla lösningar för att kunna fortsätta förhandlingarna. Diskussionerna gäller främst marknadstillträde, tjänster, offentlig upphandling och hållbar utveckling.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies