rott-kott-huvudbild.jpg

Handla med varor - Japan

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan tar bort tullarna för fisk, nästan alla industrivaror och för en stor del av jordbruks- och livsmedelsprodukterna. Det gäller under förutsättning att produkterna har ursprung i EU eller Japan, det vill säga att ursprungsreglerna i frihandelsavtalet uppfylls.

I vår portal om frihandelsavtalet mellan EU och Japan hittar du viktig information om tullar och ursprungsregler.

Exportera varor till Japan

Importera varor från Japan

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies