Offentligt samråd inför EU:s förhandlingar om frihandelsavtal

Inför förhandlingsstarten av EU:s förhandlingar om frihandelsavtal med Australien, Chile och Nya Zeeland inbjuder Kommerskollegium till offentligt samråd. Organisationer, arbetsmarknadens parter, andra intressenter och allmänheten är välkomna att lämna synpunkter inför de kommande förhandlingarna.

Resultatet av samrådet kommer att utgöra en del av underlaget till Kommerskollegiums utredningar inför förhandlingarna. I utredningarna, som kollegiet tar fram på uppdrag av Regeringskansliet, identifieras svenska intressen och prioriteringar i förhandlingarna. Utredningarna kommer i sin tur att ligga till grund för Utrikesdepartementets arbete med att prioritera vilka frågor som Sverige kommer att driva under förhandlingarnas gång.

Fyll i och skicka in besvarade formulär senast 31 augusti till freetradea...@kommers.se

Frågeformulär för Chile

Frågeformulär för Australien och Nya Zeeland

Mer information

Australien

Chile

Nya Zeeland

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies