MERCOSUR

Förhandlingarna med MERCOSUR (Mercado Común del Sur) började redan 1999 men låg nere under en period innan de återupptogs 2010. Det är ett brett avtal som förhandlas där inte bara avveckling av tullar ingår, utan även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar samt offentlig upphandling.

Bakgrund

EU har partnerskaps- och samarbetsavtal med Argentina, Brasilien, Uruguay och Paraguay.

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies