MERCOSUR

EU förhandlar för närvarande om ett frihandelsavtal med de fyra grundarna i Mercosur – Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. Förhandlingarna mellan EU och Mercosur började redan 1999 men låg nere under en period innan de återupptogs 2010, för att sedan avbrytas igen år 2012.

År 2016 kom parterna igång med förhandlingarna igen och EU och Mercosur växlade marknadstillträdesbud för första gången sedan återupptagandet av förhandlingarna. Sedan år 2016 möts parterna kontinuerligt för förhandlingsrundor och diskussionerna går framåt.

Förhandlingarna omfattar ett brett spektrum av frågor, bland annat tullar, ursprungsregler, tekniska handelshinder, sanitära och fytosanitära frågor, tjänstehandel, offentlig upphandling, handelsrelaterad immaterialrätt, små och medelstora företag och hållbar utveckling.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies