Japan

Japan är en av EU:s viktigaste handelspartners. Under det 20:e toppmötet mellan EU och Japan, i maj 2011, kom parterna överens om att starta diskussioner för att bestämma omfång och ambitionsnivå för ett djupt och omfattande frihandelsavtal.

Den 25 mars 2013 inleddes frihandelsavtalförhandlingarna officiellt och den första rundan ägde rum i Bryssel 15-19 april 2013. Förhandlingarna ska fokusera på en rad frågor som är mycket viktiga för EU, såsom icke-tariffära handelshinder och offentlig upphandling. Avtalet ska också behandla frågor som tullar, tjänster, investeringar, immaterialrätt och konkurrens.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies