Södra Afrika (SADC)

I juni 2016 undertecknade EU ett ekonomiskt partnerskapsavtal (EPA) med några av länderna i Southern African Development Community (SADC). Länderna som tillsammans med EU ingår i avtalet är Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Swaziland. Angola har möjlighet att ansluta sig till avtalet i framtiden. Övriga SADC-länder förhandlar avtal med EU genom andra regionala grupper såsom CEMAC, EAC eller ESA.

Avtalet trädde ikraft den 10 oktober 2016. För Moçambique trädde avtalet ikraft i februari 2018. Avtalet innebär att SACU, förutom Sydafrika, får hundra procent förmånlig tillgång till EU-marknaden. I gengäld har SACU tagit bort eller reducerat cirka 86 procent av sina importtullar på EU-produkter.

En skillnad mellan EPA och EU:s övriga frihandelsavtal är att EPA innefattar ett samarbete där handelsliberaliseringar sker parallellt med biståndsinsatser. Detta för att bidra till att bygga upp en institutionell kapacitet för att förbättra ländernas förutsättningar att handla med EU.

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies