Kommande förhandlingar

Här hittar du information om kommande frihandelsavtalsförhandlingar. Kommerskollegium tar gärna emot synpunkter eller uppgifter om handelshinder som borde tas upp i förhandlingarna.

EU-kommissionen aviserar i handelsstrategin från 2015 "Trade for all" nya förhandlingar med Tunisien, Marocko, Filippinerna, Indonesien, Australien och Nya Zeeland (de två första har redan påbörjats och förhandlingarna med Filippinerna lanserats). Vidare vill kommissionen förhandla mer moderna avtal med Mexiko och Chile samt uppdatera och fördjupa avtalet om tullunion med Turkiet. Frihandelsavtalet med Sydkorea behöver kompletteras på investeringsområdet.

Om du har synpunkter, uppgifter eller frågor om förhandlingarna, kontakta Kommerskollegiums Frihandelsavtalsgrupp.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies