Varorna som fått tilläggstullar i USA

Den 18 oktober trädde USA:s tilläggstullar på vissa varor från EU i kraft. Listan har fått en ny struktur sedan nyheten publicerades 2 oktober. Den senaste versionen av listan nås via pressmeddelandet från den amerikanska handelsmyndigheten.

Pressmeddelande från den amerikanska handelsmyndigheten USTR

Länken till listan hittar du i nedre delen av pressmeddelandet alldeles ovanför rubriken Additional Background Information. Vilka varor från Sverige som påverkas av tilläggstullarna ser du i listans Annex B, del 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 12.

Tilläggstullarna införs huvudsakligen på jordbruks- och fiskeriprodukter.

Tullarna införs för att EU lämnat otillåtna subventioner till den europeiska flygplanstillverkaren Airbus. Frågan om de europeiska subventionerna till Airbus har varit en tvist mellan USA och EU under många år. WTO gav nyligen USA rätt att införa tilläggstullar då EU inte tagit bort de otillåtna subventionerna. 

Frågor om listan besvaras av:
Kristina Olofsson
08-690 48 83
kristina....@kommers.se

2019-10-23

2019-10-23

Brexit, amerikanska tilläggstullar och möjlighet att påverka.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies