WTO:s och EU:s regelverk för handelspolitiska skyddsinstrument

Handelspolitiskt skyddsinstrument

WTO:s regelverk*

EU:s regelverk

Antidumpnings-
åtgärder

Avtalet om tillämpning av artikel VI i GATT 1994 (antidumpning)

Ladda ner avtalet

Rådets förordning (EG),
nr 1225/2009

Ladda ner förordningen

Antisubventions-åtgärder

Avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder

Ladda ner avtalet

Rådets förordning (EG),
nr 597/2009

Ladda ner förordningen

Skyddsåtgärder

Avtalet om skyddsåtgärder

Ladda ner avtalet

Rådets förordning (EG),
nr 260/2009

Ladda ner förordningen

Rådets förordning (EG),
nr 625/2009

Ladda ner förordningen

 

* WTO:s regelverk finns översatta till svenska i regeringens proposition 1994/95:35 Sveriges anslutning till Världshandelsorganisationen m.m. Gå till propositionen

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies