Nytt om EU:s handelspolitiska skyddsinstrument mot andra länder

Information om beslut om handelspolitiska skyddsinstrument publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Här hittar du de senaste nyheterna

EUT finns på alla EU-språk, registrerade med samma serienummer. Här hittar du den svenska EUT

Genom att prenumerera på RSS feed kan du få löpande information om vilka undersökningar som inleds. Här kan du starta en prenumeration

Även Tullverket publicerar löpande information om handelspolitiska skyddsinstrument. Gå till Tullverkets webbplats

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies