Nytt om handelspolitiska skyddsinstrument som riktar sig mot EU

Flera länder utanför EU riktar handelspolitiska skyddsinstrument mot EU, det vill säga har infört åtgärder på export från EU. På Europeiska kommissionens webbplats hittar du en sökbar lista på alla åtgärder mot EU som är i kraft samt alla pågående undersökningar.

Genom att prenumerera på RSS feed kan du få löpande information om vilka undersökningar som inleds och få uppdateringar kring utredningar som riktar sig mot en specifik sektor inom EU.

Kommissionens rapport "Handelspolitiska skyddsinstrument – Hur fungerar det?" är en vägledning för exportföretag vars export är föremål för utredning om skyddsinstrument.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies