Open Trade Gate Sweden (OTGS)

Open Trade Gate Sweden är en del av Kommerskollegium och arbetar sedan 2005 med att underlätta och bistå företag i utvecklingsländer att exportera till Sverige och EU. Detta sker genom att ge information och besvara företagens frågor om vilka regler och krav som gäller. Företagen och exportfrämjande organisationer i utvecklingsländerna kan kostnadsfritt vända sig direkt till Open Trade Gate Sweden för att få svar på sina frågor.

Open Trade Gate Sweden medverkar även i seminarier på plats i länder eller via webben. Seminarierna riktar sig direkt till företag, de exportfrämjande organisationer och andra relevanta aktörer i det aktuella landet. Seminarierna är ofta direkt anpassade till den typ av varor som kan vara aktuella att exportera till Sverige och EU. Under senare tid har Open Trade Gate börjat arbeta i mer långsiktiga projekt tillsammans med lokala partners.

Mer information om Open Trade Gate Sweden:

Open Trade Gate Sweden's webb

Så arbetar Open Trade Gate Sweden

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies