Ärende: Kaminer hindrades av kommun

Ett svenskt företag kontaktade Solvit Sverige. Företaget klagade över svårigheter att marknadsföra pelletskaminer tillverkade i Ungern. Enligt informationen på Malmö kommuns hemsida skulle kaminerna klara utsläppskrav som krävs för de svenska Svanen- eller P-märkningarna.

Solvit informerade kommunen om att kraven stred mot principen om ömsesidigt erkännande. Och kommunen ändrade sitt ställningstagande. Även pelletskaminer som uppfyller kraven i europastandarden är numera tillåtna. Ärendet har därefter använts som exempel i en informationsinsats riktad mot landets övriga kommuner i syfte att få dessa att, i förekommande fall, identifiera och komma tillrätta med liknande EU-rättsstridiga krav.

Dokument

Årsrapport: Solvit Sverige 2014

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies