Anmäl ditt problem

Förbered din anmälan ordentligt och ge Solvit bästa förutsättningar att hantera den. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna gå vidare med ditt ärende:

1. En tydlig och detaljerad redogörelse för omständigheterna i ditt ärende.

2. Ett skriftligt myndighetsbeslut eller en skriftlig klart deklarerad inställning från en tjänsteman på myndigheten i ditt ärende. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna binda myndigheten vid hanteringen av ärendet.

3. Kontaktuppgifter till tjänstemannen som har handlagt ditt ärende. Detta underlättar vår kommunikation med myndigheten.

Så hanterar vi din anmälan

• Inom en vecka får du besked om att frågan är omhändertagen och vem som har hand om ärendet.

• Inom en månad får du en lägesrapport.

Vissa problem kan klaras ut snabbt genom kontakt med andra myndigheter i Sverige och utomlands. Andra problem tar längre tid beroende på att frågan behöver hanteras på andra sätt.

Har du stött på problem inom EU? Anmäl det till Solvit!

Anmälan om hinder kan göras direkt i Solvit-nätverkets gemensamma databas. Fyll i anmälningsformuläret på EU-kommissionens webbplats.

Solvit Sverige kan nås på sol...@kommers.se eller via telefon 08-690 48 00.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies