Personrörlighet och brexit

Den fria rörligheten för personer skulle fortsätta under en övergångsperiod efter det att Storbritannien lämnat EU, fram till den 31 december 2020. Detta enligt ett utträdesavtal mellan EU och Storbritannien som flera gånger har röstats ner i det brittiska parlamentet.

Oklart läge

Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal om en övergångsperiod, bestämmer Storbritannien vilka inreseregler som gäller från den dag de lämnar EU.

Om EU och Storbritannien avtalar om övergångsbestämmelser skulle det kunna innebära att nuvarande EU-lagstiftning om fri rörlighet för EU-medborgare kommer att fortsätta att gälla under en period. Därefter bestämmer Storbritannien självt vilka regler som ska gälla. Samma gäller för brittiska medborgare i EU.

Ett annat scenario är att Storbritannien drar tillbaka sin utträdesansökan. Då kommer det inte ske några förändringar i villkoren för privatpersoner.

Skillnaderna för personrörligheten efter en brexit, utan avtal

EU-medborgare och deras familjemedlemmar som väljer att åka till Storbritannien efter det att landet lämnat EU och om det inte finns något avtal om övergångsbestämmelser har att följa Storbritanniens nationella regler. Det innebär att det kan vara nödvändigt att söka uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller visum för att resa till eller bosätta sig i Storbritannien.

Det europeiska sjukförsäkringskortetet (Ehic) kommer inte att gälla. Inför en resa till Storbritannien bör man kontakta myndigheterna där för att fråga om man måste skaffa en reseförsäkring.

EU-medborgare som redan bor eller arbetar i Storbritannien

Enligt det nedröstade utträdesavtalet skulle dessa medborgare ha samma rättigheter och begränsningar som innan brexit och så länge de väljer att stanna i Storbritannien. Eftersom avtalet röstats ned är det oklart vad som kommer att gälla. Men de kan behöva vända sig till berörd brittisk myndighet för att ansöka om uppehållsrätt ("pre-settled" – upp till fem år) eller permanent uppehållsrätt ("settled" – om det gäller minst fem sammanhängande år). Detta görs i Storbritanniens så kallade EU Settlement Scheme.

Kan de som jobbar i Storbritannien i dag tvingas att lämna landet?

Eftersom utträdesavtalet inte har godtagits är det svårt att spekulera i hur reglerna i Storbritannien kommer att se ut efter ett utträde. Då är det Storbritanniens nationella regler som gäller och de kan komma att kräva att till exempel arbetstagare ska ansöka om arbetstillstånd för att få stanna i landet.

De övergångsbestämmelser som fanns i utträdesavtalet slog fast att EU-medborgare som är bosatta och har uppehållsrätt i Storbritannien före den 31 december 2020 skulle få stanna i Storbritannien så länge de vill, och omfattas av EU-lagstiftningen på villkor att de uppfyller kraven om uppehållsrätt. De måste alltså arbeta, vara egen företagare, studera, vara familjemedlem eller ha tillräckliga tillgångar för att försörja sig själv.

De EU-medborgare som inte har uppehållsrätt vid ett utträde eller en eventuell övergångsperiods slut, kommer inte längre ha laglig rätt att stanna i Storbritannien. Då är det upp till de brittiska myndigheterna att besluta om de får stanna eller inte.

Brittiska medborgare i Sverige

Regeringen har beslutat om ett undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar. Läs förordningen

Förslaget innebär att brittiska medborgare och deras familjemedlemmar till och med den 29 mars 2020 får bo i Sverige under samma förutsättningar som gällde innan brexit, så länge de uppfyller kraven för uppehållsrätt. De måste alltså arbeta, vara egen företagare, studera, vara familjemedlem eller ha tillräckliga tillgångar för att försörja sig själv.

Senast den 29 mars 2020 måste dock brittiska medborgare och deras familjemedlemmar ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd, om de planerar att stanna i Sverige efter detta datum. Om de har bott i Sverige i minst fem år kan de istället ansöka om ställning som varaktigt bosatt.

Brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som inte behöver uppehållstillstånd fram till 29 mars 2020 kan ansöka om bevis för detta hos Migrationsverket. Om man planerar att resa under övergångsperioden kan detta bevis behövas vid passkontrollen när man reser tillbaka till Sverige.

Regeringens PM om villkor för brittiska medborgare i Sverige vid en brexit

Flytt från Storbritannien – tullregler
Handel med ett land utanför EU – tullregler

Information på Tullverkets webbplats

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies