Konsulation om tillfälliga resehandlingar

EU-kommissionen har öppnat en konsultation för att få in synpunkter på den befintliga rättsliga ramen för EU: s tillfälliga resehandlingar (EU ETD). Kommissionen vill ta del erfarenheter och  åsikter om hur dessa regler har fungerat i praktiken och hur de kan moderniseras och stärka rätten för icke-företrädda EU-medborgare till konsulärt skydd.

EU-resehandlingar utfärdas i händelse av förlust, förstörelse, stöld eller annan tillfällig otillgänglighet av ett EU-medborgares pass. De utfärdas till EU-medborgare som befinner sig i ett tredjeland där deras ursprungsland inte har någon tillgänglig ambassad eller konsulat som kan utfärda ett resedokument eller inte representeras på annat sätt.

EU-kommissionens konsultation sker på engelska och pågår fram till och med 5 december 2017.

Länk till EU-kommissionens konsultation om tillfälliga resehandlingar

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies