Vad händer nu med brexit?

Parlamentsvalet i Storbritannien 12 december dominerades av brexitfrågan. Vad innebär valresultatet i Storbritannien, Oscar Wåglund Söderström?

- Det innebär troligtvis att Storbritannien lämnar EU den 31 januari 2020.

Vad händer nu?

–  Både brittiska parlamentet och Europaparlamentet ska rösta om utträdesavtalet, det avtal som reglerar vad som gäller efter brexit den 31 januari.

Vad gäller om avtalet antas och hur påverkar det EU-medborgare och företag?

–  Direkt efter EU-utträdet blir det en övergångsperiod fram till sista december 2020. Under den tiden kommer Storbritannien och Nordirland fortfarande vara en del av EU:s inre marknad och EU:s tullområde. Företag och personer som jobbar i eller på annat sätt har kontakter med Storbritannien har samma rättigheter under övergångsperioden som idag, till exempel rätten till fri rörlighet.

– Storbritannien kommer dessutom att fortsätta att betala sin del till EU:s budget men förlorar sin rösträtt i EU efter den 31 januari 2020 och får inte längre delta i EU:s förhandlingar och beslut.

– Under övergångsperioden kommer EU och Storbritannien arbeta med att förhandla fram ett avtal om vad som ska gälla efter den sista december 2020.

Vad händer efter den sista december 2020 om Storbritannien och EU inte kommit överens om ett nytt avtal för framtiden?

–  Då finns två alternativ. Det ena är att EU och Storbritannien tillsammans kommer överens om att förlänga övergångsperioden, och att samma regler som idag fortsätter att gälla.

– Det andra alternativet är att Storbritannien då lämnar både den inre marknaden och EU:s tullområde, alltså det som ibland kallas för en ”hård” brexit. Handeln sker då enligt WTO:s regler, tullkontroller kommer att införas och den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital upphör.

- Men för att undvika kontroller vid gränsen på den irländska ön har man kommit överens om att Nordirland även i fortsättningen omfattas av vissa regler som gäller inom EU:s inre marknad för varor, och dessutom av EU:s tullregler. Det innebär att vissa varukontroller istället sker mellan Nordirland och resten av Storbritannien.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies