Undvik tvärstopp vid hård brexit

Utan de nödvändigaste förberedelserna gjorda i tid kan det bli helt omöjligt att få in eller ut sina varor i handeln med Storbritannien efter 31 oktober. Även brist på överenskommelser om ömsesidigt godkännande kan göra att företag inte får sälja varorna i Storbritannien och i EU. Vad måste då företaget ha gjort för att undvika tvärstopp i handeln med varor?

Eori-nummer
För att överhuvudtaget kunna exportera och importera varor till och från länder utanför EU krävs att företaget har ett Eori-nummer. Ansökan sker hos Tullverket. Eori-numret ska anges i tulldeklarationerna som blir obligatoriska för att kunna få varor in och ut över den brittiska och EU:s gränser om Storbritannien lämnar EU 31 oktober.

Har ditt företag tidigare inte exporterat till eller importerat från något land utanför EU? Läs mer om vad som gäller på Tullverkets information inför brexit och kontakta Tullsvar med dina frågor.

Tullverkets information till företag som inte tidigare handlat utanför EU

Tullverkets brexitinformation

Provning och certifiering
Varor som säljs i Storbritannien kommer inte längre automatiskt ömsesidigt erkännas av myndigheterna i EU:s medlemsstater. Detsamma gäller åt andra hållet. Det kan betyda att en vara som säljs idag inte längre får säljas när Storbritannien lämnar EU. Är varan certifierad i Storbritannien är det därför mycket hög tid att kolla upp och säkra provning eller certifiering som gäller för försäljning i EU.

Tänk på att det kan bli långa handläggningstider hos certifieringsorganen. Frågor och mer information hanteras av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

Swedacs information om en brexit utan avtal

Sök tillstånd i tid
För flera produkter krävs särskilda tillstånd. Det kan gälla speciella typer av produkter, till exempel för läkemedel, livsmedel, animaliska produkter, levande djur, kemikalier, växter, avfall. Utan tillstånd kan varan bli stoppad. Kolla noga om företagets produkter behöver tillstånd och sök mer information hos respektive ansvarig myndighet.

Förberedelse A och O
För företag, oavsett storlek, bransch och organisationsstruktur, gäller det att rigga i tid. Ett Storbritannien helt utanför EU kommer att medföra nya krav, kraftigt ökad administration och ökade ledtider. Med ett Storbritannien helt utanför EU utan någon typ av avtal berörs alla områden. Varje företag måste därför titta närmare just på vad som gäller för det egna företaget och om det finns frågor kontakta de ansvariga myndigheterna. Det finns inget quick fix. På Kommerskollegiums brexitportal har vi samlat frågeunderlag och länkar som kan vara en hjälp på vägen i detta arbete.

Kommerskollegiums brexitportal med info, frågeunderlag och länkar

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies