EU:s Östersjöstrategi ska förbättra handeln mellan Östersjöländerna

EU beslutade 2009 att införa en gemensam strategi för utveckling av regionen kring Östersjön. Det finns tre huvudsakliga mål för denna så kallade Östersjöstrategi: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

I strategin konstaterar ministrar från de undertecknande länderna att det fortfarande finns hinder för handeln i regionen. Strategin föreslår därmed olika projekt för att ta bort handelshindren.

De projekt som beskrivs i Östersjöstrategin är i många fall regionala komplement till arbete som redan pågår på samma områden i EU. Erfarenheterna från samarbetet i regionen kring Östersjön kan i ett senare skede utgöra modell för samarbete i EU.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium är med i ett av Östersjöstrategins projekt som handlar om ett utökat utbyte av kunskap mellan myndigheter i regionen när det gäller handelshinder, tjänstehandel och varuhandel. Detta projekt syftar även till att ge bättre information till allmänheten om dessa frågor.

Statsrådsberedningen samordnar det svenska arbetet med Östersjöstrategin.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies