Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

One-size-fits-all?

Immaterialrättsregler i frihandelsavtal

Immaterialrätten är viktig för konkurrenskraft, internationell handel och tillväxt. Kommerskollegium visar i den här rapporten hur kopplingarna ser ut och resonerar om hur EU:s frihandelsavtal kan balansera immaterialrättsskyddet så att det blir bra för både EU-länder och utvecklingsländer.

  • Titel: One-size-fits-all?Immaterialrättsregler i frihandelsavtal
  • Utgiven: 2019
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 53
  • ISBN: 978-91-88201-48-5
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies