Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Gränsjusteringsåtgärder för koldioxidutsläpp

En analys av de handelsrelaterade aspekterna och vägen framåt

Den här rapporten handlar om gränsjusteringsåtgärder för koldioxidutsläpp (border carbon adjustments, BCA). De går ut på att importerade varor beläggs med samma kostnad för koldioxidutsläpp som inhemska varor. 

I den här utredningen bedöms och analyseras: 

 • Vilka former av BCA som i dagsläget framförallt förekommer i diskussioner eller som förslag inom EU.
 • Föreslagna BCA-modellers förenlighet med WTO-regelverket.
 • Hur förslagen potentiellt kan påverka förutsättningarna för EU:s internationella handel.
 • Möjliga klimatpositiva effekter av införandet av BCA och vilken typ av BCA-åtgärder som skulle kunna bidra till störst utsläppsminskning och lägst handelspåverkan.
 • Titel: Gränsjusteringsåtgärder för koldioxidutsläppEn analys av de handelsrelaterade aspekterna och vägen framåt
 • Utgiven: 2019
 • Språk: Svenska
 • Format: pdf
 • Författare: Kommerskollegium
 • Antal sidor: 104
 • ISBN: 978-91-88201-61-4
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies