Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Effekter på Sveriges varuhandel av EU:s frihandelsavtal

I rapporten The trade effects of EU regional trade agreements – evidence and strategic choices analyseras effekter på varuhandeln av EU:s regionala handelsavtal. I rapporten analyseras dock inte effekterna för Sverige specifikt. Denna pm kompletterar därför rapportens analys med en särskild genomgång av handelseffekterna för Sverige. Vi upprepar här inte rapportens redovisning av metod, data och litteratur, utan fokuserar på de kvantitativa resultaten för Sverige.

I denna pm redovisas mer specifikt effekterna på Sveriges varuhandel av

  • EU-medlemskapet (106 procent)
  • EU:s regionala handelsavtal (64 procent)
  • Medlemskap i Gatt/WTO (30 procent)

Detta jämförs med de genomsnittliga effekterna för övriga EU-länder.

  • Titel: Effekter på Sveriges varuhandel av EU:s frihandelsavtal
  • Utgiven: 2019
  • Språk: Svenska
  • Format: pdf
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 5
  • ISBN:
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies