Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Trade and social sustainability

An overview and analysis

Utredningen tar ett helhetsgrepp på ämnet handel och social hållbarhet och ger en översikt av relevanta frågeställningar med fokus på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och jämställdhet. Utredningen kartlägger även handelsrelaterade instrument som kan bidra till att främja social hållbarhet samt beskriver hur handelns möjligheter att bidra till social hållbarhet är beroende av såväl nationella förutsättningar som kompletterande åtgärder.

Rapporten gavs ut på svenska i november 2016: Handel och social hållbarhet - en kartläggning och analys

  • Titel: Trade and social sustainabilityAn overview and analysis
  • Utgiven: 2017
  • Språk: English
  • Format: Tryckt och PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 91
  • ISBN: 978-91-88201-30-0
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies