Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Enhancing TBT Capacity through Development Cooperation and Technical Assistance

An evaluation by the National Board of Trade Sweden

Denna rapport utgör en utvärdering av Kommerskollegiums TBT-relaterade utvecklingssamarbete och teknisk assistans under de senaste tio åren. Utvärderingen har resulterat i en icke uttömmande lista av såväl framgångsfaktorer som fallgropar i att leverera kapacitetsutveckling på ett effektivt och hållbart sätt. 

Slutsatserna och rekommendationerna som presenteras i rapporten har kommenterats av andra etablerade biståndsgivare: the American National Standards Institute (ANSI) i USA, the National Metrology Institute of Germany (Physikalisch-Technische Bundesanstalt – PTB) och Standards Council of Canada (SCC) i Canada. Utvärderingen är en viktig del i att säkerställa att de TBT relaterade utvecklingssamarbeten som Kommerskollegium deltar i motsvarar våra samarbetsparters behov, och hjälper dem att delta och dra full nytta av internationell handel.

  • Titel: Enhancing TBT Capacity through Development Cooperation and Technical Assistance An evaluation by the National Board of Trade Sweden
  • Utgiven: 2017
  • Språk: English
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 53
  • ISBN:
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies