Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

The Servicification of EU Manufacturing

Building Competitiveness in the Internal Market

Tjänstefiering innebär att tillverkningsindustrin allt mer baserar sin verksamhet och konkurrenskraft på tjänster. Samtidigt finns många hinder mot fri rörlighet för tjänster inom och utanför EU. Är industrins allt större beroende av tjänster en möjlighet att stärka EU:s konkurrenskraft eller en utmaning för den?

Kommerskollegium analyserar i denna rapport tjänstefieringen av EU:s tillverkningsindustri och dess implikationer för EU:s inre marknad. I rapporten har kollegiet beräknat indikatorer på tjänstefiering för enskilda EU-länder och för EU som helhet. Forskning på effekterna av tjänstefiering på industrins konkurrenskraft analyseras också.

Rapporten visar bland annat att det i vissa aspekter är stora skillnader mellan EU:s medlemsländer i graden av tjänstefiering. I många länder är graden av tjänstefiering påtaglig och har ökat signifikant över tid.

Rapporten pekar också på att i ett internationellt perspektiv är EU:s tillverkningsindustri relativt tjänstefierad. Exporten från EU:s industri har högre andel förädlingsvärde från tjänster än export från industrin i USA och Japan.

Slutligen visar rapporten att forskning tyder på att tjänstehandel påverkar produktivitet och export i tillverkningsindustrin positivt. Tjänstefiering innebär därför att hinder för tjänstehandel i allt större utsträckning är hinder för tillverkningsindustrin.

  • Titel: The Servicification of EU ManufacturingBuilding Competitiveness in the Internal Market
  • Utgiven: 2016
  • Språk: English
  • Format: Tryckt och PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 44
  • ISBN: 978-91-88201-17-1
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies