Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

In Quest of Compliance

Promoting effective enforcement of the EU Single Market

Genom att EU-medlemsstaterna brister i efterlevnaden av inremarknadsrätten undermineras EU:s trovärdighet och handlingsförmåga. Detta skapar problem för personer och företag och hindrar den inre marknaden att nå sin fulla potential. Vi analyserar i denna rapport varför regelefterlevnadsunderskottet uppstår på EU- och på nationell nivå.  

Vi undersöker hur dagens EU-rättsliga system fungerar, samt tillsynsverktygen som EU-institutionerna har utvecklat över tid för att minska underskottet. Rapporten lägger grunden för ett analytiskt och konstruktivt arbete kring olika förslag som kan förbättra medlemsstaternas efterlevnad av inremarkandsrätten.

  • Titel: In Quest of CompliancePromoting effective enforcement of the EU Single Market
  • Utgiven: 2016
  • Språk: English
  • Format: Tryckt och PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 68
  • ISBN: 978-91-88201-22-5
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies