Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Handel och social hållbarhet

En kartläggning och analys

Utredningen tar ett helhetsgrepp på ämnet handel och social hållbarhet och ger en översikt av relevanta frågeställningar med fokus på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och jämställdhet. Utredningen kartlägger även handelsrelaterade instrument som kan bidra till att främja social hållbarhet samt beskriver hur handelns möjligheter att bidra till social hållbarhet är beroende av såväl nationella förutsättningar som kompletterande åtgärder.

Utredningen finns även översatt till engelska: Trade and social sustainability - an overview and analysis

  • Titel: Handel och social hållbarhetEn kartläggning och analys
  • Utgiven: 2016
  • Språk: Svenska
  • Format: Tryckt och PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 86
  • ISBN: 978-91-88201-20-1
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies