Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Cross-border Public Procurement

- an EU Perspective

This study intends to take a look at cross-border procurement from an EU perspective; it contains a description of the nature, structure and economic importance of public procurement, inter alia on the basis of two concrete case studies. We also discuss the proposed EU instrument for achieving market symmetry; its rationale and objective as well as the potential problems it may create.

  • Titel: Cross-border Public Procurement - an EU Perspective
  • Utgiven: 2011
  • Språk: English
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 25
  • ISBN: 978-91-86575-22-9
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies