Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

WTO - Basfakta och knäckfrågor

Skriften ger en snabb överblick över hur världshandelsorganisationen WTO fungerar och hur WTO-avtalen reglerar världens handel. 

  • Titel: WTO - Basfakta och knäckfrågor
  • Utgiven: 2013, fjärde upplagan
  • Språk: Svenska
  • Format: Tryckt och PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 20
  • ISBN: 978-91-86575-06-9
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies