Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Sveriges arbete med SPS-hinder

- en guide för ambassader om export av livsmedel och jordbruksprodukter

I denna guide beskrivs kortfattat hur svenska departement och myndigheter samarbetar för att lösa problem som svenska exportörer stöter på i länder utanför EU på grund av utformningen eller tillämpningen av livsmedels-, växtskydds- eller djurhälsolagstiftningen i dessa länder. I slutet diskuteras vad personal på svenska ambassader kan göra för att bidra till att lösa dessa exportproblem.

  • Titel: Sveriges arbete med SPS-hinder - en guide för ambassader om export av livsmedel och jordbruksprodukter
  • Utgiven: 2012
  • Språk: Svenska
  • Format: Tryckt och PDF (laddas ner nedan)
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 13
  • ISBN: 978-91-86575-32-8

Relaterade publikationer

Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies