Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Investeringsskyddsavtal (BITs)

– så funkar de

Ordet investeringsskydd används för att beskriva det skydd som länder garanterar att de ger till investerare från andra länder. Skyddet skapas genom ett internationellt avtal mellan investerarens hemland och värdlandet. Investeringsskyddsavtalen kallas på engelska ofta Bilateral Investment Treaties och förkortas BITs. I skriften kan du bland annat läsa om hur dessa avtal uppkommit, hur de fungerar och om Sverige och BITs. 

Skriften finns även i en engelsk version.

 • Titel: Investeringsskyddsavtal (BITs)– så funkar de
 • Utgiven: 2013
 • Språk: Svenska
 • Format: Tryckt och PDF
 • Författare: Kommerskollegium
 • Antal sidor: 9
 • ISBN: 978-91-86575-58-8

Relaterade publikationer

 • Januari 2013 | Informationsmaterial

  Handling Services Trade Policy

  - the Swedish Experience

  Many government officials working with trade in services express similar challenges, such as the lack of reliable data, the challenges of coordinating national ministries and the need for dialogue with the private sector and other interest groups.

 • November 2012 | Rapporter

  Everybody is in Services

  – The Impact of Servicification in Manufacturing on Trade and Trade Policy

  Tillverkningsindustrin använder, producerar och säljer alltmer tjänster. Denna "tjänstefiering" av industrin har stor betydelse för företagens konkurrenskraft. Denna rapport beskriver dessa förändringar i ekonomin, med fokus på Sverige, och diskuterar följderna för handel och handelspolitik. Den viktigaste slutsatsen är att handelspolitikens fokus bör ligga på "varor och tjänster", inte "varor eller tjänster", vilket fortfarande ofta är fallet.

 • Juni 2011 | Rapporter

  Securing High Investment Protection for EU Investors

  - a Review of EU Member States’ Model BITs

  The purpose of bilateral investment agreements (BITs) is to protect and promote investments by creating a stable and predictable legal investment environment. Stable and predictable conditions are key to investment decisions. Thus, the future of European BITs is central to companies investing abroad. 

Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies