Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Informationsmaterial

Här finns material som exempelvis Kommerskollegiums presentationsbroschyr, praktiska guider, broschyrer riktade till företag, årsrapporter från Solvit och publikationer som pedagogiserar handelsfrågor.

 1. Bilateral Investment Treaties (BITs)

  - how they work

  Ordet investeringsskydd används för att beskriva det skydd som länder garanterar att de ger till investerare från andra länder. Skyddet skapas genom ett internationellt avtal mellan investerarens hemland och värdlandet. Investeringsskyddsavtalen kallas på engelska ofta Bilateral Investment Treaties och förkortas BITs. I skriften kan du bland annat läsa om hur dessa avtal uppkommit, hur de fungerar och om Sverige och BITs.

  Rapporten finns även i en svensk version.

 2. Maj 2013 | Informationsmaterial | Svenska

  Enklare att sälja varor med EU:s kontaktpunkter

  Kontaktpunkten för varor är en tjänst som varje land inom EU och Norge erbjuder. Tjänsten hjälper företag med information om vilka nationella krav som kan finnas för en viss vara, både i Sverige och i EU. Broschyren beskriver hur företag kan använda kontaktpunkten för varor och vad EU:s fria rörlighet innebär för dem.

 3. Maj 2013 | Informationsmaterial | English

  Easier to sell products with the EU's contact points

  The Product Contact Point helps businesses by providing information on any national requirements for a particular product. This brochure describes how to use the Product Contact Point and what the principle of freedom of movement within the EU means to businesses.

 4. Maj 2013 | Informationsmaterial | English

  Provide services with EU’s points of single contact

  To make it easier for companies to come into contact with authorities in other EU countries, the web-based ”points of single contact” (PSC) have been created. Here one can easily access information and carry out ones company’s obligations, such as submitting applications, electronically. The leaflet describes how to use the PSCs and what the principle of free movement means for businesses.

 5. Maj 2013 | Informationsmaterial | Svenska

  Investeringsskyddsavtal (BITs)

  – så funkar de

  Ordet investeringsskydd används för att beskriva det skydd som länder garanterar att de ger till investerare från andra länder. Skyddet skapas genom ett internationellt avtal mellan investerarens hemland och värdlandet. Investeringsskyddsavtalen kallas på engelska ofta Bilateral Investment Treaties och förkortas BITs. I skriften kan du bland annat läsa om hur dessa avtal uppkommit, hur de fungerar och om Sverige och BITs. 

  Skriften finns även i en engelsk version.

 6. Maj 2013 | Informationsmaterial | Svenska

  WTO - Basfakta och knäckfrågor

  Skriften ger en snabb överblick över hur världshandelsorganisationen WTO fungerar och hur WTO-avtalen reglerar världens handel. 

 7. April 2013 | Informationsmaterial | Svenska

  Affärer inom EU

  - din hemmamarknad

  Foldern tipsar företag som vill göra affärer inom EU om var de kan få kostnadsfri hjälp. Det handlar om användbara webbplatser för information, men också var företag kan få hjälp om de stöter på hinder.

 8. Januari 2013 | Informationsmaterial | English

  Handling Services Trade Policy

  - the Swedish Experience

  Many government officials working with trade in services express similar challenges, such as the lack of reliable data, the challenges of coordinating national ministries and the need for dialogue with the private sector and other interest groups.

 9. December 2012 | Informationsmaterial | English

  Sweden’s Work with SPS-related Export Barriers

  – A guide for Swedish Embassies on exports of processed food and agricultural products

  In cooperation with a number of government agencies, the Swedish National Board of Trade launched a practical handbook describing how Sweden works with SPS-related export barriers at the start of 2012. Now the publication has also been translated into English.

 10. Februari 2012 | Informationsmaterial | Svenska

  Sveriges arbete med SPS-hinder

  - en guide för ambassader om export av livsmedel och jordbruksprodukter

  I denna guide beskrivs kortfattat hur svenska departement och myndigheter samarbetar för att lösa problem som svenska exportörer stöter på i länder utanför EU på grund av utformningen eller tillämpningen av livsmedels-, växtskydds- eller djurhälsolagstiftningen i dessa länder. I slutet diskuteras vad personal på svenska ambassader kan göra för att bidra till att lösa dessa exportproblem.

 11. December 2011 | Informationsmaterial | Svenska

  Inremarknadsguide för kommuner

  Inremarknadsguide för kommuner syftar till att vara ett stöd i EU-rätt för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Guiden behandlar både grundläggande rättsprinciper för EU:s inre marknad och områden inom den kommunala verksamheten där EU-rätten har särskild betydelse – miljö, livsmedel samt plan- och byggfrågor. Dessutom beskrivs olika verktyg som kan underlätta för kommunerna att tillämpa EU-rätten på ett korrekt sätt.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies