Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA - TTIP

EU och USA förhandlar just nu om ett frihandels- och investeringssavtal. Målsättningen med avtalet är att öka handeln och investeringarna.

EU och USA är världens största ekonomier och står för hälften av världens BNP. De har sedan länge goda handelsrelationer och en djup ekonomisk integration. Varje dag handlas varor och tjänster över Atlanten för mer än 18 miljarder kronor.

 

  • Titel: Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA - TTIP
  • Utgiven: 2014
  • Språk: Svenska
  • Format: Tryckt och PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 2
  • ISBN:
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies