Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Publikationer

Välkommen att ladda ner Kommerskollegiums rapporter och informationsmaterial. Vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.

 1. Oktober 2012 | Rapporter | English

  Possible Effects of the Services Directive

  This report analyses the economic effects of the Services Directive. The Services Directive has been in force since 2010 and is designed to facilitate services trade by removing unnecessary and discriminating rules and simplifying remaining rules in the EU Internal Market. We examine four services categories and estimate that trade in these services could increase by up to 50 percent if three regulations were deregulated according to the Services Directive’s ambition.

 2. Oktober 2012 | Rapporter | Svenska

  E-handel – nya möjligheter, nya hinder

  En kartläggning av e-handelshinder utanför EU

  Internet har skapat nya möjligheter för den internationella handeln. Avståndet mellan köpare och säljare minskar i betydelse och förändrar sättet på vilket företag och privatpersoner gör affärer, handlar ochkommunicerar. Men samtidigt som nya möjligheter skapas så uppdagas nya handelshinder.

 3. Oktober 2012 | Rapporter | English

  Measures For a Better Functioning Internal Market

  In this report the National Board of Trade presents areas on the EU’s internal market where the free movement can be improved. The Board’s assessment is that further measures within these areas would lead to a more integrated and better functioning internal market.

 4. September 2012 | Rapporter | English

  How Borderless is the Cloud?

  - An introduction to cloud computing

  Over the past few decades, the digital development has fundamentally changed the way in which we communicate trade and conduct business. Data is transferred over the internet at ever-increasing speeds and the demand for information regardless of time and place is constantly increasing, at the same rate as technology is pushing the boundaries of what is possible. A term which has appeared on the covers of all IT magazines in recent years is "cloud computing".

 5. Augusti 2012 | Rapporter | Svenska

  Åtgärder för en förbättrad inre marknad

  Denna rapport uppdaterades 2014. Gå till den uppdaterade rapporten.

  I denna publikation redogör Kommerskollegium för ett antal områden där den fria rörligheten skulle kunna fungera bättre på EU:s inre marknad. Kommerskollegium bedömer att åtgärder inom dessa områden skulle leda till en mer integrerad och välfungerande inre marknad.

 6. Juni 2012 | Rapporter | English

  Global Value Chains in EU Anti-Dumping Practice

  - The Economic Impact of Anti-Dumping Duties on Intermediate Goods and the “Union Interest Test”

  This report examines EU anti-dumpingpolicy with regard to its impact on users of goods that are subject to anti-dumping measures.In particular, this is done in light of the fact that the interest of industrial users has not once influenced the outcome of an anti-dumping proceeding (at least since 1998).

 7. Juni 2012 | Rapporter | Svenska

  Hur gränslöst är Molnet?

  En introduktion till cloud computing och internationell handel

  Under de senaste decennierna har den digitala utvecklingen revolutionerat sättet på vilket vi kommunicerar, handlar och gör affärer. I allt snabbare takt förflyttas data över internet och efterfrågan på information oavsett tid och plats ökar hela tiden i takt med att utbudet och teknologin flyttar fram gränserna för vad som är möjligt.I denna skrift ges en kort introduktion till handelsaspekter på Molnet. Några områden som kan utgöra potentiella hinder för den internationella handeln med molntjänster identifierasoch diskuteras.

  Rapporten finns även på engelska

 8. Maj 2012 | Rapporter | Svenska

  Handel, transporter och konsumtion

  - Hur påverkas klimatet?

  Det finns många aspekter på handel och miljö. I den här rapporten skärskådar vi just klimataspekter på handel och transporter. Vi konstaterar att den vanliga bilden av fördelarna med närproducerat är kraftigt förenklad – ibland är den korrekt, ibland är den helt felaktig. Vi går igenom forskningen och försöker bena upp sambanden.

 9. April 2012 | Rapporter | English

  The Impact of Rules of Origin on Trade

  – a Comparison of the EU’s and the US’s Rules for the Textile and Clothing Sector

  The aim of this report is to examine the effects of rules of origin. We discuss the importance of the design of the rules, for preferential agreements to make a difference. The evident objective of non-reciprocal trade agreements is to stimulate exports from developing countries to industrialised markets. However, actual exports using the preferential arrangements do not increase as one could expect or at least hope for.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies