WTO-avtal-om-handelsprocedurer-klart-efter-tio%20%c3%a5rs%20f%c3%b6rhandlingar.jpg

WTO-avtal om handelsprocedurer klart efter tio års förhandlingar

2014-11-28

Världshandelsorganisationen WTO har efter år av förhandlingar beslutat att anta ett avtal om förenklade handelsprocedurer för världshandeln. Avtalet är av stor betydelse för den globala ekonomin och förväntas bidra till att lyfta människor ur fattigdom. Samtidigt beslutade WTO att återuppta Doharundan.

Avtalet om förenklade handelsprocedurer är det första multilaterala avtalet som antagits sedan WTO startade 1995 och bedöms stärka förtroendet för det multilaterala handelssystemet och för WTO som organisation. Genom torsdagens beslut kommer tullprocedurer att bli mer transparenta, harmoniserade och standardiserade. Avtalet innehåller åtgärder för förenklingar inom drygt 30 områden. Det kommer att minska byråkrati och göra det enklare för företag att handla med varandra.

Om avtalet genomförs i sin helhet innebär det kostnadsbesparingar för handeln på upp till 10 procent för OECDs medlemsländer och 15 procent för utvecklingsländerna, enligt beräkningar från OECD. Sverige har varit pådrivande för att förhandlingarna skulle komma igång och under förhandlingarna.

- Det är mycket glädjande att det långsiktiga och systematiska arbete Sverige har bedrivit för förenklade handelsprocedurer nu äntligen bär frukt, säger Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger.

Vid torsdagens möte i WTO fattades även beslut om att arbetet med de kvarstående frågorna inom ramen för WTO:s så kallade Doharunda ska återupptas och att arbetsprogrammet för de fortsatta förhandlingarna ska vara färdigställt i juli 2015.

Handelsproceduravtalet träder i kraft när två tredjedelar av WTO-medlemmarna ratificerat avtalet.

Avtalet om förenklade handelsprocedurer har förhandlats sedan 2004 inom WTO. Den optimism som präglade handelsvärlden efter uppgörelsen om bland annat handelsprocedurer vid ministermötet på Bali i december 2013 grumlades i somras när Indiens nya regering oväntat blockerade uppgörelsen och krävde permanent skydd för subventioner vid inköp till livsmedelslager. Sedan dess har intensiva förhandlingar förts för att hitta en lösning och på torsdagen 27 november kunde alltså till slut ett beslut om handelsproceduravtalet äntligen fattas.

Mer om överenskommelsen på Bali 

Kommerskollegiums faktablad om avtalet

Uttalande av WTO:s generaldirektör Roberto Azevêdo

Uttalande av EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström

Regeringens pressmeddelande

Sveriges WTO-ambassadör Daniel Blockert om besluten

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies