varlden-globala-vardekedjor.jpg

Världshandeln i det 21:a århundradet

2013-09-16

Den traditionella bilden av handel där en vara produceras i ett land och exporteras för konsumtion i ett annat land är förlegad. Produktionen blir mer specialiserad och splittrad i delmoment som sker i många olika länder. I en ny rapport från Kommerskollegium sammanfattas de viktigaste förändringarna i världshandeln.

Mer än hälften av alla varor i internationell handel är insatsvaror och används i vidare produktion av andra varor. Mer än hälften av värdet på OECD-ländernas export utgörs av tjänster. Hälften av värdet i en bil som exporteras från Sverige skapas utanför Sverige. Förra året gick för första gången mer än hälften av världens direktinvesteringar till utvecklingsländer.

- "Utvecklingen gör att importen blir allt viktigare för att vår produktion och export ska vara konkurrenskraftig", säger Kommerskollegiums generaldirektör Lena Johansson i en kommentar. "Också personrörligheten över gränserna blir viktigare. Det krävs mer personlig kontakt och att människor med nyckelkompetens lätt ska kunna röra sig mellan länder."

 

Mer information

Läs rapporten Världshandeln i det 21:a århundradet

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies